Choroby cywilizacyjne

lifestyle-diseasesInaczej nazywane chorobami XXI wieku lub choroby zależne od stylu życia, to grupa chorób, u podłoża których leży szeroko rozumiany rozwój cywilizacji. Są ściśle związane ze stylem życia. Częstość ich występowania zależy od stopnia rozwoju społeczeństwa (tym większa im bardziej rozwinięty kraj), a narażenie wzrasta z wiekiem. W ostatnich latach, z uwagi na podobną ekspozycję na czynniki szkodliwe zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, zapadalność na choroby cywilizacyjne w mniejszym stopniu zależy od płci.

OCEŃ SWOJE RYZYKO ZDROWOTNE

W naszym Instytucie, w Poradni Medycyny Stylu Życia, znajdziesz profesjonalną pomoc w zmianie swojego stylu życia na zdrowszy, by zapobiegać rozwojowi chorób cywilizacyjnych lub wspomagać ich leczenie, jeśli już wystąpiły.

Zapraszamy też do zapoznania się z Programami Zmiany – to kompleksowe, indywidualne programy trwałej zmiany stylu życia na zdrowszy, zmiany nawyków i zachowań mające na celu ogólną poprawę zdrowia, regulację masy ciała, zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych.

Jakie choroby cywilizacyjne, związane bezpośrednio ze stylem życia występują najczęściej?

Cukrzyca typu 2 

Główne czynniki ryzyka to nadwaga i otyłość, szczególnie brzuszna, nieprawidłowa dieta i brak ruchu. Cukrzycy można zapobiec, a osoby, które już zachorowały mogą osiągnąć znacznie lepsze efekty leczenia jeśli dokonają zmian stylu życia. Cukrzyca powoduje liczne powikłania, m. in. niewydolność nerek, uszkodzenie siatkówki oka, zmiany skórne (stopa cukrzycowa), a także jest czynnikiem ryzyka miażdżycy i chorób serca i naczyń.

Opieka dietetyczna i coaching zdrowia w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! Ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 może być zredukowane w wielu przypadkach poprzez dokonanie zmian w diecie oraz zwiększenie aktywności fizycznej. 

Nadciśnienie tętnicze

To przewlekle utrzymujące się podwyższone wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi powyżej wartości prawidłowych (140/90 mmHg). W ponad 90% nadciśnienie ma charakter pierwotny – na jego rozwój mają wpływ czynniki genetyczne (predyspozycja rodzinna) i związane ze stylem życia (m. in. dieta, brak ruchu, wysokie spożycie soli, nadwaga, otyłość, narażenie na stres).

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, nie leczone lub źle leczone zwiększa ryzyko zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i tzw. nagłej śmierci.

Opieka dietetyczna i coaching zdrowia w profilaktyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! Zmiana stylu życia istotnie obniża wartości ciśnienia tętniczego u osób z ciśnieniem podwyższonym i prawdopodobnie może zapobiegać rozwojowi choroby u osób, które mają do niej genetycznie uwarunkowane skłonności. Elementy leczenia niefarmakologicznego to: normalizacja masy ciała, przestrzeganie odpowiedniej diety, w tym ograniczenie spożycia alkoholu i soli, redukcja spożycia tłuszczów, zwłaszcza nasyconych, zaprzestanie palenia tytoniu i zwiększenie aktywności fizycznej.

Choroba wieńcowa (choroba niedokrwienna serca) 

Jest ściśle związana z miażdżycą tętnic wieńcowych i nadciśnieniem tętniczym. Miażdżyca powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, upośledzenie przepływu krwi i niedotlenienie komórek mięśnia sercowego. Na rozwój miażdżycy wpływ ma przede wszystkim wysokotłuszczowa dieta i brak aktywności fizycznej. Według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego najważniejsze czynniki ryzyka to: styl życia, palenie papierosów, dieta obfitująca w kalorie i tłuszcze zwierzęce, podwyższone stężenie cholesterolu, zwłaszcza „złego” LDL, podwyższone stężenie trójglicerydów oraz hiperglikemia lub cukrzyca. Powikłania choroby wieńcowej to zawał serca i niewydolność serca, które prowadzą do inwalidztwa i zgonu.

Opieka dietetyczna i coaching zdrowia w profilaktyce i leczeniu miażdżycy i chorobach układu krążenia w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! Modyfikacja stylu życia i zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka choroby z nim związane to najważniejszy element profilaktyki pierwotnej (zapobieganie zachorowaniu) i wtórnej (zapobieganie nawrotom) chorób serca i naczyń. 

Nadwaga i otyłość  

Nadwaga i otyłość to CHOROBY. Stanowią główny czynnik tzw. ryzyka sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy typu II (szczególnie otyłość brzuszna). Leżą u podłoża niektórych nowotworów (np. rak piersi). Wzrost masy ciała ponad normę jest najczęściej wynikiem nadmiernej podaży pokarmu i braku aktywności fizycznej. Otyłość wtórna, spowodowana innymi chorobami, zwykle zaburzeniami hormonalnymi lub metabolicznymi, stanowi zaledwie kilka procent. To styl życia, nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna stanowią główne pola interwencji u osób, które chcą zredukować masę ciała i profesjonalnie leczyć nadwagę i otyłość.

Nadwaga i otyłość mogą być też wynikiem i jednocześnie skutkiem problemów emocjonalnych – stresu, obniżonego nastroju, depresji, zaniżonej samooceny, braku pewności siebie itp. Z tych powodów często konieczna jest pogłębiona analiza przyczyn występowania nadwagi i otyłości. Zapobieganie nadwadze i otyłości ma także kluczowe znaczenie w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży, a w tym okresie życia jest najczęściej wynikiem nieprawidłowych nawyków całej rodziny.

Opieka dietetyczna oraz profilaktyka i leczenie nadwagi i otyłości w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! Nadwaga i otyłość to choroby same w sobie oraz czynniki ryzyka wielu innych chorób. Utrzymanie prawidłowej masy ciała jest możliwe wyłącznie wtedy, kiedy kompleksowo zmienisz swój styl życia (nawyki i zachowania), co wymaga Twojego czasu i determinacji, a krótko stosowane diety i cudowne suplementy najczęściej doprowadzają wyłącznie do efektu jo-jo i kolejnej frustracji. 

Nowotwory złośliwe  

Wzrastająca częstość zachorowań na nowotwory złośliwe oraz śmiertelność z ich powodu skłania do refleksji co leży u ich podłoża. Wymienia się tu czynniki genetyczne, ale największy wpływ ma styl życia, jaki prowadzimy oraz narażenie na czynniki ryzyka, najczęściej właśnie ze stylem życia związane. Dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Dieta, brak aktywności fizycznej, spożywanie alkoholu, palenie papierosów, narażenie na promieniowanie UV na słońcu czy w solarium, to główne czynniki ryzyka wielu nowotworów złośliwych (m. in. raka płuca, raka jelita grubego, raka piersi, raka prostaty, czerniaka). To tylko niektóre – te najczęstsze u kobiet i mężczyzn, ale jest ich znacznie więcej. Onkolodzy podkreślają, że zmiana stylu życia w każdym wieku ma wpływ na zmniejszenie ryzyka chorób nowotworowych.

Zdrowe odżywianie i coaching zdrowia w profilaktyce nowotworów w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! To jak żyjesz zależy wyłącznie od Ciebie, więc zamiast bać się raka, zrób wszystko by jemu zapobiec. Zrób to na co masz wpływ, a jest tego trochę. Pamiętaj o tym przesłaniu szczególnie wtedy, gdy po obfitym, wysokotłuszczowym posiłku, leżysz na kanapie, trzymając papierosa i drinka, a w drugiej trzymasz pilota.

Nerwice, depresja, alkoholizm  

Rozwój cywilizacji, tempo życia i wciąż rosnące wymagania zawodowe i prywatne, zaburzone relacje rodzinne i towarzyskie często powodują poczucie samotności i bezradności wobec problemów i trudności, które są nieodłączną częścią naszego życia. Czasem zaburzenie tej równowagi wraz z towarzyszącym brakiem wsparcia innych, bliskich nam osób, powodują stany obniżonego nastroju, prowadzące do depresji, stany przewlekłego napięcia emocjonalnego, będącego wynikiem przewlekłego stresu, prowadzące do rozwoju nerwic, czy też ucieczkę od tych problemów i poszukiwanie ukojenia poprzez regularne spożywanie alkoholu, prowadzące do rozwoju choroby alkoholowej. Stany te mają bezpośredni związek z prowadzonym przez nas stylem życia, ale także z tym jak umiemy radzić sobie ze stresem i emocjami, na ile umiemy je rozpoznawać, kontrolować i bezpiecznie przeżywać. Stany te mają także związek z tym jaki jest nasz sen – będąc zarówno przyczyną, jak i skutkiem bezsenności i innych zaburzeń snu.

Zarządzanie stresem oraz profilaktyka i leczenie depresji w Instytucie Stylu Życia.

PAMIĘTAJ! Równowaga emocjonalna, umiejętność radzenia sobie ze stresem i rozładowywania napięcia, relacje z innymi, wsparcie z otoczenia oraz zdrowy sen stanowią ważne składowe profilaktyki chorób psychicznych i uzależnień. 

Zapraszamy do zapoznania się z Programami Zmiany – to kompleksowe, indywidualne programy trwałej zmiany stylu życia na zdrowszy, zmiany nawyków i zachowań mające na celu ogólną poprawę zdrowia, regulację masy ciała, zmniejszenie narażenia na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych, w tym chorób nowotworowych.

OFERTA DLA FIRM I KORPORACJI: TUTAJ

Pełna oferta naszych usług: TUTAJ

Najtrudniej jest zacząć. Pozwól nam pomóc sobie – zacznij z nami proces zmiany już dziś.

Napisz do nas! Zadzwoń! Umów się na spotkanie!