Zdrowy menedżer czyli coaching zdrowia w korporacji

Puhealthy employees are more productiveblikowany w ostatnich miesiącach raport zdrowia, opracowany przez Medicover ukazał portret polskiego menedżera jako 40-latka z co najmniej jednym, a najczęściej z kilkoma czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych.

Choroby cywilizacyjne (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, choroby serca, podwyższony poziom cholesterolu, miażdżyca, nowotwory, depresja), to grupa chorób ściśle związana z prowadzonym stylem życia, a ich częstość występowania w Polsce i świecie wciąż wzrasta.

Do głównych czynników ryzyka należą: podwyższone BMI, nadciśnienie tętnicze, podwyższony poziom cholesterolu, nieprawidłowa dieta, brak aktywności fizycznej, narażenie na przewlekły stres, zaburzenia snu, nerwice, depresje, palenie tytoniu, siedzący tryb pracy i wiele innych.

Z kolei wyniki raportu wykonanego w ramach międzynarodowej sieci BUPA, w zakresie oczekiwań pracowników, wskazują na oczekiwanie od pracodawców nie tylko opieki zdrowotnej w sieciach medycznych czy kart multisport, ale także pomocy w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego, profilaktyce chorób układu krążenia, zdrowej diecie, aktywności fizycznej i profilaktyce nowotworów.

Taka diagnoza wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian, gdyż – co oczywiste – z punktu widzenia pracodawcy efektywny pracownik powinien być zdrowy. Wymienione schorzenia i czynniki obciążające wpływają negatywnie nie tylko na samego pracownika, ale także jego efektywność w zakresie wykonywania powierzonych zadań, zarządzania zespołem, wydajność i skuteczność w osiąganiu celów postawionych przez pracodawcę, relację między współpracownikami i przełożonymi i wiele innych kwestii. Jednocześnie dotyczą często pracowników wieloletnich, wysoko wykwalifikowanych, lojalnych względem pracodawcy – pracowników dla pracodawcy kluczowych i niezbędnych.

Wyniki badań pokazują, że dziś objęcie pracowników wyłącznie opieką medyczną oferowaną przez sieci medyczne to za mało. Medycyna naprawcza jest kosztowna, a powrót do pełnego zdrowia –  długotrwały i nie zawsze w pełni możliwy.

Dla pracodawców – już dziś korzystne jest wdrażanie dla swoich pracowników kompleksowych programów zdrowotnych, których realizacja będzie możliwa częściowo w czasie pracy oraz istotnie poprawi stan zdrowia kadry i pozytywnie wpłynie na efektywność zespołów.

Profilaktyka i edukacja zdrowotna w korporacji może odbywać się na kilka sposobów:

 1. Indywidualnie opracowane programy profilaktyczne i terapeutyczne w zakresie czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych – w odpowiedzi na diagnozę i potrzeby konkretnej firmy
 2. Seminaria, warsztaty i wykłady dla pracowników – profilaktyka chorób cywilizacyjnych, zarzadzanie stresem, równowaga work-life, zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, rzucanie palenia, ćwiczenia przy biurku i inne
 3. Zmiany organizacji pracy i przerw w pracy, a także dostarczanego pożywienia (bufet, przekąski, ergonomia stanowisk pracy)
 4. Organizacja Dni/Tygodni Zdrowia i innych eventów zdrowotnych w firmie
 5. Coaching zdrowia grupowy lub indywidualny

Coaching zdrowia

Coaching zdrowia to rozwijająca się w Polsce od niedawna metoda profilaktyki i skutecznego leczenia chorób cywilizacyjnych. To nurt coachingu, skierowany do osób, które chcą świadomie osiągać swoje cele zdrowotne, potrzebują pomocy i wsparcia we wprowadzaniu i przestrzeganiu zaleceń lekarskich lub po prostu chcą zdrowo żyć, prowadzić zdrowy styl życia, dbać o równowagę i swoje zdrowie w jego najszerszym znaczeniu. Styl życia w 50% wpływa na zdrowie, rozumiane jako dobrostan w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej.

Coaching jako metoda pracy indywidualnej i grupowej w korporacjach nie jest czymś nowym. Jest skutecznym narzędziem do poprawy efektywności, osiągania lepszych wyników przez firmę rozwiązywania problemów relacyjnych, organizacyjnych i innych. Wiele firm korzysta z pomocy coachów regularnie lub szkoli swoją kadrę zarządzającą w tym kierunku, tak by lepiej wykorzystać zasoby pracowników.

Coaching zdrowia nastawiony jest na osiąganie przez pracowników celów zdrowotnych. Czas spędzany w pracy, liczba zadań, presja czasu, siedzący tryb pracy, nieregularne odżywianie i inne czynniki powodują przewlekłe narażenie kadry na czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych. Indywidualna lub grupowa praca z coachem zdrowia jest sposobem na uporządkowanie chaosu, jeśli występuje oraz opracowanie indywidualnego planu zmiany stylu życia na zdrowy. W pracy z coachem, podczas przygotowania planu, klient uwzględnia swój plan dnia i obowiązki, tak żeby zmiana nawyków miała szansę być skuteczna i trwała.

Przykładowe cele na proces coachingu zdrowia:

 • trwała zmiana nawyków żywieniowych
 • odchudzanie lub profilaktyka nadwagi i otyłości
 • poprawa jakości snu i zwalczanie bezsenności
 • zarządzanie stresem i emocjami
 • rzucanie palenia
 • zwiększenie aktywności fizycznej
 • zmiana nawyków zdrowotnych w domu i w pracy, poprawa kultury zdrowotnej
 • poprawa skuteczności leczenia chorób przewlekłych – m.in. nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca typu II, podwyższony poziom cholesterolu, otyłość
 • poprawa ogólnego samopoczucia zdrowotnego

Jak widać z niniejszego opracowania, w korporacji sprawdzony coaching można zastosować do nowych celów. Korzyści będą obustronne – zarówno dla pracownika (poprawa zdrowia), jak i dla pracodawcy (bardziej efektywny pracownik). Wyniki raportu BUPA pokazują także, że kadra nie tylko oczekuje od pracodawcy pomocy, ale także docenia fakt, że ją otrzymuje.

Coaching zdrowia w firmie może być zatem doskonałym prezentem dla pracowników.

Zapraszam do współpracy. Szczegóły: KLIKNIJ

Tekst opublikowany w portalu HR POLSKA.

Źródła:
 1. Raport Medicover – Raport Medicover ,,Praca. Zdrowie. Ekonomia 2009-2013″ to unikatowa, 5-letnia analiza, obrazująca kondycję zdrowotną polskich pracowników. Został on opracowany na podstawie danych medycznych z elektronicznej historii choroby osób objętych opieką w Medicover. Liczebność grupy wzrastała z czasem trwania badania, począwszy od ponad 125 tysięcy w 2009 r. do blisko 180 tysięcy osób w 2013 roku. Analizowaną grupę stanowiły osoby w wieku produkcyjnym: 18-67 lata. W celu dokonania porównania populacja poddana analizie została podzielona na pięć grup zawodowych. Raport Zdrowia składa się z dwóch części: epidemiologicznej, opisującej najczęstsze schorzenia (portret zdrowotny polskiego pracownika) oraz ekonomicznej, pokazującej finansowy wymiar choroby.
 2. Raport BUPA – Badanie “Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” zostało zrealizowane na zlecenie Bupa w Polsce, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Australii w 2015 roku. Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 18 400 osób, będących przedstawicielami pracodawców (menedżerowie HR i prezesi firm) i pracowników, kwalifikowanych w ramach międzynarodowej puli respondentów. Celem badania było zbadanie skali zaangażowania firm i pracowników w programy prozdrowotne w miejscu pracy oraz postrzeganych barier i możliwości rozwoju takich programów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>